motorsportsalongen logga svart och vit, målflagga, bilar, motorsport
Samarbetspartners

I samarbete med Scandic Hotels ger vi våra utställare, föreläsare och besökare


Scandic Winn

Telefon: +46(0)54776 47 00

Mail:karlstadwinn@scandichotels.com


Scandic Karlstad City

Telefon: +46(0)54770 55 00

Mail:karlstadcity@scandichotels.com


Scandic Klarälven

Telefon: +46(0)54776 45 00

Mail:klaralven@scandichotels.com

Affärsnätverket Närverket  narverket.se